Πως συντηρείτε της μηχανή του espresso σας. Εύκολα και οικονομικά.

Στο εμπόριο αναζητήστε το ειδικό καθαριστικό του μπόιλερ της μηχανής σας. Ανάλογα με τον κατασκευαστή (ακολουθείστε φυσικά τις οδηγίες του κατασκευαστή και της μηχανής σας και του καθαριστικού), περίπου ανά 300 παρασκευές καφέ θα πρέπει να καθαρίζετε με το ειδικό καθαριστικό τη μηχανή σας. Φυσικά, αν ο κατασκευαστής της μηχανής σας, δίνει άλλες οδηγίες, ακολουθείστε αυτές. Η βασική αρχή των καθαριστικών αυτών, είναι : Τοποθετούμε στο δοχείο νερού το σχετικό καθαριστικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανάβουμε τη μηχανή, να ζεσταθεί. Αφήνουμε να τρέξει και από το στόμιο και από το ακροφύσιο του capuccino (εάν υπάρχει) όλο το διάλυμα του τεπόζιτου. Όταν "περίπου αδειάσει", σβήνουμε την μηχανή και την αφήνουμε για περίπου δέκα λεπτά (για να ενεργήσει στο μπόιλερ το διάλυμα). Ταυτόχρονα, αφαιρούμε το τεπόζιτο, το πλένουμε καλά, το ξανατοποθετούμε στη μηχανή και το γεμίζουμε με νερό. Ανάβουμε την μηχανή, και ανοίγουμε το διακόπτη, ώστε να τρέχει το νερό και από το στόμιο και από το ακροφύσιο του αφρόγαλου. Επαναλαμβάνουμε το "ξέπλυμα¨δύο φορές με νερό, για να είμαστε σίγουροι, ότι έχει φύγει όλο το αρχικό διάλυμα με το καθαριστικό. Αν χρειάζεστε επιπλέον οδηγίες, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε εμάς.