Η Παράδοση των "4 Μ" του espresso.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των καψουλών Espresso; Οι κάψουλες κάνουν τη διαδικασία παρασκευής του καφέ εσπρέσσο πολύ απλή διαδικασία. Η χρήση καψουλών, επιτρέπει σε χρήσες χωρίς τις απαραίτητες δεξιότητες, να παρασκευάσουν έναν καφέ με άριστο και σταθερό αποτέλεσμα. Με τις κάψουλες αναιρείται η παράδοση των "4 Μ". Τί είναι αυτή; Προέρχεται από τα Macinazione, Miscela, Macchina, Mano. Δηλαδή άλεσμα, μίγμα, μηχανή, χέρι. Αντικαθίσταται πλέον από το επιλογή, εμπιστοσύνη, μηχανή, ON/OFF.